Clangula hyemalis
Long-tailed duck / Alfågel

03    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

In February, I traveled with BirdsafariSweden on a photography trip to the Varanger Peninsula in northern Norway. The first base was Båtsfjord - one of the northernmost communities in Scandinavia. There we had the opportunity to sit in a floating hide in a place in the harbor where many birds garthered. One of the species that appeared there was the elegant Long-tailed duck. Here it is a male, stretching its wings.

I februari reste jag med BirdsafariSweden på en fotoresa till Varangerhalvön i norra Norge. Första basen var Båtsfjord - ett av de nordligaste samhällena i Skandinavien. Där fick vi möjligheten att sitta i ett flytande gömsle på en plats i hamnen dit många fåglar sökte sig. En av de arter som förekom var alfågel. Här är det en hanne som sträcker på sina vingar.