Porphyrio poliocephalus
Grey-headed swamphen / Gråhuvad purpurhöna

17    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

I have photographed the Purple swamphen in Spain - but never as close as here in the Bharatpur Bird Sanctuary. Also, when I photographed it the first time, all Purple swamphens were considered to be one and the same species. But in 2015, the species split into several new species, including this Asian species named the Grey-headed swamphen. I knew that Purple swamphens were big, but here, compared to so many other rails and coots, it seemed huge (almost half a meter long).

Purpurhöna har jag fotograferat i Spanien - men aldrig på så nära håll som här i Bharatpur Bird Sanctuary. När jag fotograferade den första gången ansågs alla purpurhönor dessutom vara en och samma art. Men 2015 splittrades arten upp i flera nya arter, bland annat i denna asiatiska art: Gråhuvad purpurhöna. Att purpurhönor är stora visste jag, men här, i jämförelse med så många andra rallar och sothöns, verkade den jättestor (nästan en halv meter lång).