Anthracoceros albirostris
Oriental pied hornbill / Orientnäshornsfågel

27    2022-12-09    Corbett, India/Indien

This is a female Oriental pied hornbill, a medium-sized and highly adaptable hornbill. The female is distinguished from the male by the yellow, black and purple bill (and casque) and the dark eyes. The male has a significantly lighter bill and reddish eyes (hard to distinguish though). The species needs to eat a third of its weight every day to survive and is therefore a veritable omnivore. The favorite food is various kinds of fruit, especially figs, but this is supplemented with insects, small animals of various kinds, as well as reptiles as well as mammals and birds. Bird eggs also belong to the diet. A rather late discovery is that the Oriental hornbill (at least in Borneo) also hunts bats. They have learned to sit on watch outside bat caves at dusk and catch the bats in flight!

Detta är en hona av Orientnäshornsfågel, en medelstor och mycket anpassningsbar näshornsfågel. Honan skiljer sig från hannen genom den gula, svarta och lila näbben (och kasken) och de mörka ögonen. Hannen har en betydligt ljusare näbb och rödaktiga ögon (svåra att urskilja dock). Arten behöver äta en tredjedel av sin vikt varje dag för att överleva och är därför en veritabel allätare. Favoritfödan är olika sorters frukt, särskilt fikon, men kompletterar detta med insekter, smådjur av olika slag, såväl reptiler som däggdjur och fåglar. Fågelägg hör också till dieten. En ganska sen upptäckt är att orientnäshornsfågeln (åtminstone på Borneo) också jagar fladdermöss. De har lärt sig sitta på pass utanför fladdermusgrottor i skymningen och fångar fladdermössen i flykten!