Psilopogon haemacephalus
Coppersmith barbet / Kopparslagarbarbett

29    2022-12-16    Bharatpur, India/Indien

This is one of the more colorful barbets: the Coppersmith barbet. It has received its name because the sound it produces sounds like a coppersmith methodically hammering metal. The main food is fruit and in a day, the Coppersmith barbet can eat more than twice its own weight in fruit.

Detta är en av de mera färgglada barbetterna: Kopparslagarbarbett. Namnet har den fått eftersom ljudet den framkallar låter som en kopparslagare som metodiskt hamrar på metall. Huvudfödan är frukt och kopparslagarbarbetten kan äta mera än dubbelt så mycket frukt som den själv väger.