Pericrocotus ethologus
Long-tailed minivet / Långstjärtad minivett

33c028    2022-12-09    Corbett, India/Indien

A pair of Long-tailed minivets were moving about in the brush by the side of the road where we stopped. The light was difficult and the birds moved mostly inside the bushes. But in the end I got some pictures of the male (pictured) as well as the female. The male is difficult to distinguish from the Scarlet minivet (Pericrocotus speciosus) - but there is a crucial difference that can also be seen in the picture. This elegant bird has a white fluffy part on the underside (which the Scarlet minivet lacks). The female looks completely different with yellow and green as tonal colors. Like its relatives, this minivet feeds on a wide variety of insects and spiders.

Ett par av långstjärtad minivett rörde sig i buskaget vid vägkanten där vi stannade. Ljuset var svårt och fåglarna rörde sig mest inne i buskarna. Men till slut fick jag några bilder på hanen (bilden) såväl som honan. Hannen är svår att skilja från scharlakansminivett (Pericrocotus speciosus) - men det finns en avgörande skillnad som också syns på bilden. Denna eleganta fågel har nämligen ett vitt fluffigt parti på undergumpen (vilket scharlakansminivetten saknar). Honan ser helt annorlunda ut med gult och grönt som tongivande färger. Som sina släktingar livnär sig den här minivetten på en lång rad insekter och spindlar.