Dicrurus macrocercus
Black drongo / Svartdrongo

33c033    2022-12-12    Ranthambore, India/Indien

This Black drongo was sitting on a wire on the outskirts of Ranthambore. The lyre-shaped tail is of course characteristic. The white spot on the right tail feather is probably a temporary mistake - but the small white spot at the base of the bill is a characteristic of the species! This is a notoriously aggressive bird that attacks significantly larger species, including raptors, when it sees any threat. Other small birds like to take advantage of this and therefore may nest near the Black drongo's nest.

Den här svarta drongon satt på en ledning i utkanten av Ranthambore. Den lyrformade stjärten är givetvis karaktäristisk. Den vita fläcken på höger stjärtfjäder är säkert ett tillfälligt misstag - men den lilla vita fläcken vid näbbroten är arttypisk! Detta är en känt aggressiv fågel som attackerar betydligt större arter, inklusive rovfåglar, när den ser något hot. Andra småfåglar drar gärna fördel av detta och häckar då i närheten av svartdrongons bo.