Copsychus saularis
Oriental magpie-robin / Orientshama

33c075    2022-12-12    Ranthambore, India/Indien

An Oriental magpie-robin has found a caterpillar in a makeshift dump in Ranthambore. It is a male, closely related to, and quite similar to, the male Indian robin (Copsychus fulicatus), glossy blue-black with the characteristic white wing band (but without the rust-red crissum). The long tail is, as usual, erected. The Oriental magpie-robin breeds in open forest landscapes, in cultivated areas, and in villages and towns. The nest is preferably built in a cavity, e.g. in a wall.

En orientshama har hittat en larv i en provisorisk soptipp i Ranthambore. Det är en hanne, nära släkt med, och ganska lik den indiska shama-hannen (Copsychus fulicatus), blåglansigt svartvit med det karaktäristiska vita vingbandet (men utan den roströda undergumpen). Den långa stjärten är, som oftast, upplyft. Orientshaman häckar i öppna skogslandskap, i odlade bygder och i byar och städer. Boet byggs gärna i ett hålrum, t.ex. i en mur.