Acridotheres ginginianus
Bank myna / Brinkmajna

33c078    2022-12-12    Ranthambore, India/Indien

The Bank myna usually appears in flocks - following a herd of cattle scaring off insects - or like here, foraging for food scraps in the middle of central Ranthambore...

Brinkmajnan uppträder oftast i flock - följande en boskapshjord som skrämmer upp insekter - eller som här, för att leta matrester mitt i centrala Ranthambore...