Ploceus philippinus
Baya weaver / Bayavävare

33c101    2022-12-10    Corbett, India/Indien

A female Baya weaver caught in the evening light on a swaying straw. The male has yellow on the head, chest and back, while the face and neck are dark brown. The species is widely distributed over large parts of Asia.

En hona av bayavävare fångad i aftonljuset på ett gungande strå. Hannen har gult på hjässan, bröstet och ryggen medan ansikte och hals går i mörkbrunt. Arten är vitt spridd över stora delar av Asien.