Copsychus albospecularis
Madagascar magpie-robin / Madagaskarshama

33c075    2022-10-15    Ranomafana, Madagascar/Madagaskar

This singing male is a Madagascar magpie-robin. The Swedish designation "shama" is a word with a somewhat disputed meaning, but is probably borrowed from Hindi as the Oriental shama (magpie-robin) (Copsychus saularis) is a relatively common bird in the Hindi-speaking parts of India. In English, the designation is "magpie-robin" where "magpie" refers to the male's resemblance to a small magpie: black and white with a long tail that is often raised in a magpie-like fashion. But the bird is not a miniature magpie - this is shown especially when looking at the female; it is brown and beige and not at all like the magpie. "Robin" correctly suggests that the species belongs to the flycatchers (Muscicapidae).

Den här sjungande hannen är en madagaskarshama. Den svenska beteckningen "shama" är ett ord med något omtvistad mening, men är troligtvis inlånat från hindi då orientshama (Copsychus saularis) är en relativt vanlig fågel i de hinditalande delarna av Indien. På engelska är beteckningen "magpie-robin" där "magpie" syftar på hannarnas likhet med en liten skata: svartvita med lång stjärt som ofta höjs på ett skatliknande sätt. Men shaman är ingen miniatyr-skata - honan är brun och beige och inte alls lik skatan. "Robin" antyder att arten tillhör flugsnapparna (Muscicapidae).