Falculea palliata
Sickle-billed vanga / Sabelvanga

33c023    2022-10-20    Ifaty, Madagascar/Madagaskar

The Sickle-billed vanga is a peculiar bird that only occurs in dry forest and scrub forest in western Madagascar (and then mostly in areas protected as national parks). The most striking thing about the bird is, of course, its sickle-like bill, almost eight centimeters long (3.0 in), blue-grey fading to ivory at the tip. The long bill is used to catch insects hidden in cavities or under flakes of bark. It is claimed that it therefore exploits a similar ecological niche as the woodpeckers (which do not occur in Madagascar). However, the beak is not good enough to peck with...

Sabelvangan är en särartad fågel som endast förekommer i torrskog och buskskog på västra Madagaskar (och mestadels då i områden som skyddats som nationalparker). Det mest slående med fågeln är givetvis dess sabelliknande näbb, nästan åtta centimeter lång, blågrå vid basen och elfenbensfärgad vid spetsen. Den långa näbben används för att få tag på insekter som gömt sig i håligheter eller under barkflagor. Det påstås att den därför utnyttjar en likartad ekologisk nisch som hackspettarna (som inte förekommer på Madagaskar). Dock duger inte näbben att hacka med...