Ardea humbloti
Humblot's heron / Madagaskarhäger

12    2022-10-21    Madagascar/Madagaskar

The bird closest to the camera is a Humblot's heron. Judging by the Swedish name ("Madagaskarhäger"), one might think that it would be common in Madagascar, but it is just the opposite. It is one of the rarest - and most endangered - heron species on the island. The total population is now estimated at only 1,500 - and it is declining in numbers due to poaching, egg harvesting and habitat loss.

Den fågel som står närmast kameran är en Madagaskarhäger. Av namnet att döma tänker man kanske att den skulle vara vanlig på Madagaskar, men det är precis tvärtom. Det är en av de mest sällsynta - och mest hotade - hägerarterna på ön. Den totala populationen beräknas numera till endast 1500 - och den minskar i antal på grund av tjuvskytte, äggplockning och habitatförlust.