Charadrius pecuarius
Kittlitz's plover / Kittlitzstrandpipare

18    2022-10-19    Tulear, Madagascar/Madagaskar

In this salt marsh, we encountered Kittlitz's plover, which is relatively common in Madagascar. They rush along, suddenly stopping and catching an insect or something else useful for food. The individuals observed in Madagascar are usually smaller than their mainland African relatives.

I den här saltlagunen möter vi en Kittlitzstrandpipare, vilken förekommer relativt allmänt på Madagaskar. De rör sig småspringande, stannar upp och hugger en insekt eller något annat matnyttigt. De individer som observerats på Madagaskar är vanligtvis mindre än släktingarna i Fastlandsafrika.