Dendrocoptes medius
Middle spotted woodpecker / Mellanspett

29    2022-05-12    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

Here we get a first glance at one of the chicks in the nest that looks out while its mother is cleaning up...

Här får vi en första glimt av en av ungarna i boet som tittar ut medan mamman städar...