Falco tinnunculus
Eurasian [Common] kestrel / Tornfalk

31    2022-05-09    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

Among the red-footed falcons, rollers and jackdaws, two pairs of kestrel also nested. In this picture, you can see the difference in size between the sexes quite well. The female, on the left, is significantly larger than the male.

Bland aftonfalkarna, blåkråkorna och kajorna häckade också två par tornfalkar. På den här bilden syns skillnaden i storlek mellan makarna ganska väl. Honan, till vänster, är betydligt större än hannen.