Coracias garrulus
European roller / Blåkråka

27    2022-05-09    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

A close-up of one of the rollers.

Porträtt av en av blåkråkorna.