Falco vespertinus
Red-footed falcon / Aftonfalk

31    2022-05-09    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

For the red-footed falcon, a handover of prey is part of the courtship. The male leaves early in the morning and then returns with a reptile or an amphibian which he hands over to the female. When she has received the prey, she may become more willing to let the male mate with her.

För aftonfalken ingår ett överlämnande av byte i uppvaktningen. Hannen ger sig ut tidigt på morgonen och kommer sedan tillbaka med ett kräldjur eller ett groddjur som han överräcker till honan. När hon tagit del av bytet, kan hon bli mera villig att låta hannen para sig med henne.