Corvus monedula
[Western] jackdaw / Kaja

33c036    2022-05-09    Kiskunsagi NP, Hungary/Ungern

The jackdaws were among the interested parties when it came to the nesting boxes set up for the falcons. They fought a stubborn struggle to get a share of the facilities. They were also early birds, compared to the falcons. A couple already had four eggs in its nest and they defended it well.

Kajorna ingick i intressenterna i fråga om holkar som satts upp för falkarna. De förde en envis kamp för att få del av boplatserna. De var också tidigt ute, jämfört med falkarna. Ett par hade redan fyra ägg i sin holk och försvarade den väl.