Rhodospiza obsoleta
Desert finch / Ökenfink

33c099    2022-03-08    Arava Desert, Israel

A pair of Desert finches in a tree, the female on the left and the male on the right. The female has a light lore and a light bill with a black tip, while the male has a black lore and a dark, silvery bill. Both have pink, black and white fields on the wings. The Desert finches live in dry areas, but preferably near water, and are therefore sometimes seen in gardens. Unlike their close relative the Trumpeter finch (Bucanetes githaginea), they often forage in trees.

Ett par ökenfinkar i ett träd, honan till vänster och hannen till höger. Honan har ljus tygel (näbbrot) och ljus näbb med svart spets medan hannen har svart tygel och mörk, silvrig näbb. Båda har skära, svarta och vita fält på vingarna. Ökenfinkarna lever i torra områden, men gärna i närheten av vatten, och ses därför ibland i trädgårdar. De söker, till skillnad från släktingen ökentrumpetaren (Bucanetes githaginea), ofta föda i träden.