Haemorhous mexicanus
House finch / Husfink

33c099    2021-12-11    San Diego, USA

When I, as a European, saw this bird for the first time in Los Angeles, I of course, associated it with the Common rosefinch (Carpodacus erythrinus) which is common in large parts of Eurasia - but which does not occur in America. Instead it was a House finch - a species that is relatively similar to a rosefinch with a strong bill and red areas on the head and on the chest. Here it perches next to a hiking trail on the outskirts of San Diego and eats the berries on this tree.

När jag som svensk såg den här fågeln för första gången i Los Angeles så associerade jag givetvis till rosenfink (Carpodacus erythrinus) som är vanlig i stora delar av Euroasien - men som inte förekommer i Amerika. Det var i stället en husfink - en art som är relativt lik en rosenfink med kraftig näbb och röda partier på huvud och bröst. Här sitter den invid en vandringsled i utkanten av San Diego och äter av bären på det här trädet.