Strix aluco
Tawny owl / Kattuggla

22    2021-05-23    Bergslagen, Sweden/Sverige

An average year for owls ... Three nestlings in a nest of Tawny owls is just average. The availability of rodents is crucial for how big the litters will be - and for how many chicks that will survive. Now it was time for ringing in this box. One by one the nestlings get a ring around the leg - for future knowledge of the species ...

Ett medelår för ugglor... Tre ungar i ett kattugglebo är precis medelvärde. Tillgången på gnagare är avgörande för hur stora kullarna ska bli - och för hur många ungar som överlever. Nu var det dags för ringmärkning i den här holken. En efter en får de en ring om benet - för framtida kunskaper om arten...