Strix nebulosa
Great grey owl / Lappuggla

22    2021-05-22    Bergslagen, Sweden/Sverige

Portrait of a Great grey owl on the hunt! Owls can't really move their eyes - but they can move their heads instead. In this picture we see how much they can turn their necks - the head of this owl seems to sit the wrong way around...

Porträtt av en en lappuggla på jakt! Ugglor kan egentligen inte röra på ögonen - de får röra på huvudet i stället. Här ser vi hur mycket de kan vrida på nacken - huvudet ser ut att sitta bak och fram...