Jynx torquilla
Eurasian wryneck / Göktyta

29    2021-05-22    Bergslagen, Sweden/Sverige

While searching for owls, we heard a loud "tick-tick-tick" sound. It turned out to be a Wryneck nearby. When we played its sound, it came closer and looked at us - and the surroundings of course - with curiosity.

Medan vi sökte efter ugglor så hörde vi ett hårt "teck-teck-teck"-ljud. Det visade sig vara en göktyta i närheten. När vi spelade upp dess läte kom den närmare och betraktade oss - och omgivningen förstås - med nyfikenhet.