Phylloscopus sibilatrix
Wood warbler / Grönsångare

33c061    2021-05-12    Uppsala, Sweden/Sverige

Portrait of the Wood warbler. It differs from the Willow warbler by its yellower face, longer tail coverts and a slightly shorter tail.

Porträtt av grönsångaren. Den skiljer sig från lövsångaren genom sitt gulare ansikte, längre handpennor och en något kortare stjärt.