Picus viridis, European green woodpecker
Gröngöling

29    2021-04-16    Uppsala, Sweden/Sverige

In our vicinities in Uppsala, and especially in the forest area Lilla Djurgården, there are, as far as I know, only two woodpecker species. The one, and most common, the Great spotted woodpecker, is the most visible and the most heard. But there is also a "gray eminence" that seems much more shy and reluctant to show up - the European green woodpecker. It often stays on the ground where it looks for ants, with its specially adapted, long tongue. But in the evening, as in the picture, it often disappears into a dense spruce.

I vårt närområde i Uppsala, och särskilt då i skogsområdet Lilla Djurgården, finns det, såvitt jag vet, ännu bara två hackspettsarter. Den ena, och mest vanliga, den större hackspetten, är mest synlig och hörs mest. Men det finns också en "grå eminens" som tycks betydligt skyggare och ogärna visar upp sig - gröngölingen. Den håller ofta till på marken där den bland annat letar myror med sin specialanpassade, långa tunga. Men på kvällen försvinner den, som på bilden, gärna upp i en tät gran.