Alcedo atthis
Common kingfisher / Kungsfiskare

27    2021-02-01    Uppsala, Sweden/Sverige

Close-up of a Kingfisher by the Fyris river. Note how the color of the back changes. In this picture it is almost dark blue.

Närbild på en kungsfiskare vid Fyrisån. Notera hur färgen på ryggen skiftar. I denna bild är den närmast mörkblå.