Alcedo atthis
Common kingfisher / Kungsfiskare

27    2021-02-01    Uppsala, Sweden/Sverige

From behind, however, it appears to be a blue bird with a shimmering, light blue field that almost disturbs the eye ...

Bakifrån, däremot, tycks den vara en blå fågel med ett skimrande, ljusblått fält som nästan stör ögat...