Alcedo atthis
Common kingfisher / Kungsfiskare

27    2021-02-01    Uppsala, Sweden/Sverige

The kingfishers are at the Fyris river all year round. Today I was lucky enough to stand close to the place one of them had chosen for fishing. Twice it managed to catch a small fish, the second time by crushing extremely thin ice...

Kungsfiskarna håller till i Fyrisån året runt. I dag hade jag tur att stå nära det ställe en av dem valt ut för fiske. Två gånger lyckades den få upp en liten fisk, den andra gången genom att krossa ytterst tunn is...