Cinclus cinclus
White-throated dipper / Strömstare

33c055    2021-02-01    Ulva kvarn, Uppland, Sweden/Sverige

An White-throated dipper has just caught a house worm (a moth larva) and is now eating it on the ice.

En strömstare som just har fångat en husmask (en nattsländelarv) och nu förtär den på isen.