Cinclus cinclus
White-throated dipper / Strömstare

33c055    2021-02-01    Ulva kvarn, Uppland, Sweden/Sverige

It was ten degrees cold and the Fyrisån river had been covered by ice in most places. But in the rapids at Ulva mill it was still open and there White-throated dippers (Cinclus cinclus) foraged in the cold water. I found it to be a huge contrast between the ice formations and the fearless White-throated dippers who threw themselves into the water for their recurrent dives.

Det var tio grader kallt och Fyrisån hade täckts av is på de flesta ställen. Men i forsen vid Ulva kvarn var det fortfarande öppet och där fångade strömstararna (Cinclus cinclus) sina byten. Det blev en väldig kontrast mellan isformationerna och den orädde strömstaren som kastade sig i vattnet för sina dykturer.