Bombycilla garrulus
Bohemian waxwing / Sidensvans

33c086    2021-01-31    Uppsala, Sweden/Sverige

A Bohemian waxwing takes a break after fessting on berries in the gardens of the Nåntuna suburb in Uppsala.

En sidensvans som tar en paus efter att ha festat på goda bär i trädgårdarna i Nåntuna i Uppsala.