Panurus biarmicus
Bearded reedling [tit] / Skäggmes

33c042    2020-10-05    Tåkern, Sweden/Sverige

The female of the Bearded reedling clearly differs from the male by a more colorless head, without the characteristic "beard patches".

Skäggmeshonan skiljer sig tydligt från hannen genom ett mera färglöst huvud, utan de karaktäristiska "skägglapparna".