Panurus biarmicus
Bearded reedling [tit] / Skäggmes

33c042    2020-10-05    Tåkern, Sweden/Sverige

October is said to be "the month of the Bearded reedling". This month is when you have the greatest chance of seeing this elusive and rare species. Before autumn and winter take their toll on this year's fledgelings, the Bearded reedlings are most numerous. And they move in relatively large flocks that also sometimes perch visibly. (Most of the time you just see them flying quickly over your head and then perch somewhere deep in the reeds where you can neither see them nor photograph them...)

Oktober sägs vara "skäggmesens månad". Det är då man har störst chans att se denna sällsynta och svårsedda fågel. Innan hösten och vintern tar sin tribut av årets ungar är skäggmesarna som flest. Och de drar fram i relativt stora flockar som också ibland sätter sig synligt. (För det mesta ser man dem flyga snabbt över huvudet och sedan sätta sig långt inne i vassen där man inte varken kan se dem eller fotografera dem...)