Ardea cinerea
Gray heron / Gråhäger

12    2020-09-11    Oset Örebro, Sweden/Sverige

A gray heron was methodically fishing in this remore part of Lake Hjälmaren.

En gråhäger stod metodiskt fiskande i denna del av Hjälmaren.