Acrocephalus arundinaceus
Great reed-warbler / Trastsångare

33c062    2020-06-09    Fysingen, Uppland, Sweden/Sverige

When we arrived at the bird tower on Lake Fysingen we could not avoid this bird's powerful song, a Great reed-warbler... This is a rather unusual bird in Sweden with maybe only 500 pairs. It came to Sweden in the 19th century and is now found from Skåne to Uppland. The population is concentrated to a few premises, e.g. the bird lake Tåkern in the province of Östergötland.

När vi var framme vid fågeltornet vid sjön Fysingen kunde vi inte undgå denna fågels starka sång, en trastsångare... Detta är en i Sverige ganska ovanlig fågel med kanske enbart en 500 par. Den kom till Sverige på 1800-talet och finns nu från Skåne till Uppland. Populationen är koncentrerad till ett fåtal lokaler, t.ex. Tåkern.