Riparia riparia
Sand martin / Backsvala

33c045    2020-06-07    Uppsala, Sweden/Sverige

This Sand martin is temporarily down on the ground to look for dry pine-needles that it uses to upholster its nest.

Den här backsvalan är tillfälligt nere på marken för att leta efter torra tallbarr som den använder för att polstra sitt rede med.