Apalis karamojae
Karamoja apalis / Karamojaapalis

33c066    2020-01-24    Serengeti NP, Tanzania

The Karamoja apalis exists only in two, now small, areas: in the Karamoja region of Uganda (hence the name) and in Serengeti in Tanzania (the subspecies 'stronachi'). It is considered to be 'threatened' as its habitats are diminishing. The world population consists of only a few thousand individuals. My guide Anthony was therefore extremely happy when he was able to identify a pair of Karamoja apalis - and I was very surprised when he, with his phone, made them burst into a characteristic duet song! Like some other species of Cisticolidae family, this apalis sings in a well-synchronized duet where the female and male alternate in taking the lead.

Karamojaapalis finns endast i två, numera små områden: i regionen Karamoja i Uganda (därav namnet) och i Serengeti i Tanzania (underarten 'stronachi'). Den anses vara hotad på grund av minskande habitat. Världspopulationen består av endast några tusental individer. Min guide Anthony blev därför extra lycklig när han kunde identifiera ett par karamojaapalis - och jag blev väldigt överraskad när han med sin telefon fick dem att brista ut i en karaktäristisk duettsång! Som några andra arter i familjen grässångare så sjunger nämligen denna apalis i en välsynkroniserad duett där hona och hane växlar om att leda sången.