Empidornis semipartitus
Silverbird / Silverflugsnappare

33c075    2020-01-27    Serengeti NP, Tanzania

This is a young silverbird where many of the feather tips are still silvery and give, in my opinion, a very beautiful and varied plumage. This picture is taken with my Canon EOS 5D and my EF 100-400 mm at a resting place in the Serengeti.

Det här är en ung silverflugsnappare där många av fjäderspetsarna fortfarande är silvriga och ger ett, i mitt tycke, en mycket vacker och varierad färgdräkt. Bilden är tagen på fri hand med min 5D och mitt 100-400 mm vid ett rastställe i Serengeti.