Ixobrychus minutus
Little bittern / Dvärgrördrom

12    2020-02-04    Kerege Swamp, Dar es Salaam, Tanzania

My guide January pointed out a bird in the middle of the reeds. It took a while before I could detect it. Once I located it, I could move slightly to the right and thus got a series of pictures where you can discern it through the reeds. But - I had a hard time determining what species it was. It looked like a bittern, but the colors did not resemble any of those I hade seen on bitterns in the guide books. The bill was red and the plumage bluish. But - when it suddenly flew up - the two white fields on the upper side of the wings appeared and then there was no doubt. It was a Little bittern! Later, I learned that males of the subspecies payesii can actually look like this - far from the streaky brown appearance that you expected of a bittern...

Min guide January pekade ut en fågel mitt inne i vassen. Det tog en stund innan jag fick syn på den. När jag väl lokaliserat den kunde jag flytta mig en aning och fick en serie bilder där den skymtar mellan vassrören. Jag hade svårt att bestämma den. Den såg ut som en rördrom, men färgerna liknade inte någon av de förlagor jag sett. Näbben var röd och dräkten blåaktig. Men - när den plötsligt flög upp - så syntes de båda vita fälten på översidan av vingarna och då var det ingen tvekan. Det var en dvärgrördrom! Så småningom fick jag lära mig att hanar av underarten payesii faktiskt kan se ut såhär - långt från den strimmigt bruna uppenbarelse man väntar sig av en rördrom...