Passer domesticus
House sparrow / Gråsparv

33c100    2019-10-31    Uppsala, Sweden/Sverige

The House sparrow is a character bird at the corner of Rörbäcksvägen and Nåntunavägen in Uppsala.

Gråsparven är en karaktärsfågel i hörnan Rörbäcksvägen och Nåntunavägen i Uppsala...