Dendrocopos major
Great spotted woodpecker / Större hackspett

29    2019-10-31    Uppsala, Sweden/Sverige

After a few nights with temperatures below zero, bird-tables and tallo-balls become more popular among birds - even for a female Great spotted woodpecker...

Efter några frostnätter blir fågelmaten mera attraktiv - även för en hona av större hackspett...