Larus canus
Common gull / Fiskmås

18    2019-05-23    Öland, Sweden/Sverige

This Common gull obviously assumes that the stove below does not light up during the summer...

Den här fiskmåsen förutsätter uppenbarligen att spisen inte tänds under sommaren...