Alauda arvensis
Eurasian skylark / Sånglärka

33c044    2019-06-12    Umeådeltat, Sweden/Sverige

A Skylark lands in the grass. We follow it curiously with the car. Then it looks up among the yellow flowers and stares hard at us for a few seconds. I just happen to catch the moment with the camera. Then it is all over. The lark disappears into the grass again.

En sånglärka landar i gräset. Vi följer nyfiken efter med bilen. Så tittar den upp bland de gula blommorna och fixerar oss för några sekunder. Jag hinner precis fånga ögonblicket med kameran. Sedan är det över. Sånglärkan försvinner in i gräset igen. Sånglärkan är en älskad fågel i Sverige, ett av de mera uppskattade vårtecknen, med sina halsbrytande sångfärder, högt uppe i skyn. Dessvärre är den nu rödlistad och har minskat till mindre än hälften av populationen bara sedan 1970-talet. Orsaken är det förändrade jordbruket som inte ger häckningsutrymme, t.ex. i form av åkerrenar eller s.k. "lärkrutor".