Actitis macularius
Spotted sandpiper / Fläckdrillsnäppa

18    2015-02-11    Castillo, Nicaragua

Castillo ligger invid en fors i Río San Juan. I denna strida ström sticker det upp en och annan sten. På några sådana utspelade sig denna uppvaktning där hannen av arten fläckdrillsnäppa "spelar" för honan och visar upp sin annars dolda, schackrutade stjärtkrans.