Mimus longicaudatus
Long-tailed mockingbird / Långstjärtad härmtrast

33c077    2018-11-14    Chulucanas, Peru

This Long-tailed mockingbird has found someting edible in the vegetation close to the Catholic church in Chulucanas.

Den här långstjärtade härmtrasten har funnit något ätbart i vegetationen nära den katolska kyrkan i Chulucanas.