Mimus longicaudatus
Long-tailed mockingbird / Långstjärtad härmtrast

33c077    2018-11-14    Chulucanas, Peru

Long-tailed mockingbirds are spread along the dry areas in coastal Ecuador and Peru. It is quite large, almost 30 cm long, and lives on a varied diet of insects, fruits and berries. It is a visible, almost fearless bird - like most mockingbirds. I photographed this individual in a garden in Chulucanas in northern Peru.

Långstjärtad härmtrast är spridd längs torra områden i Ecuador och Peru. Den är ganska stor, nästan 30 cm lång, och lever på en varierad diet av insekter, frukter och bär. Det är en synlig, närmast orädd fågel - som de flesta härmtrastar. Den här individen fotograferade jag i en trädgård i Chulucanas i norra Peru.