Cantorchilus superciliaris
Superciliated wren / Vitbrynad gärdsmyg

33c053    2018-11-17    Morropón, Peru

This is a rather unknown species of wren. It is divided into two subspecies, this is the subspecies 'baroni' found in northern Peru. (The nominal form is found in western Ecuador). The little we know about this species is largely that it is insectivorous and prefers drier areas.

Detta är en ganska okänd gärdsmygsart. Den delas in i två underarter, detta är underarten 'baroni' som återfinns i norra Peru. (Nominalformen återfinns i västra Ecuador). Det lilla vi vet om denna art är i stort sett att den är insektsätare och föredrar torrare områden.