Contopus punensis
Tumbes pewee [Western tropical pewee] / Tumbespivi

33b13    2018-11-17    Caraucho, Peru

The Tumbes pewee, also called the Western tropical pewee, in this picture belongs to the large bird family 'Tyrant flycatchers' (Tyrannidae). This is considered the world's largest bird family of around 400 species - even though it is found only in the Americas, from Canada in the north to Argentina in the south. The species vary a great deal in size and color, but several, like this one, remind one of the Old World flycatchers. Like those, they are also insectivores. This pewee is found in dry areas of Ecuador and Peru.

Tumbespivin på bilden tillhör den stora fågelfamiljen 'tyranner' (Tyrannidae). Den räknas som fågelvärldens största familj med runt 400 arter - men finns bara på den amerikanska dubbelkontinenten, från Canada i norr till Argentina i söder. Arterna varierar en hel del i storlek och färg men flera påminner, som denna, något om Gamla Världens flugsnappare. De är också insektsätare. Den här tumbespivin återfinns i torra områden i Ecuador och Peru.