Lepidocolaptes souleyetii
Streak-headed woodcreeper / Streckhuvad trädklättrare

33b06    2018-11-17    Caraucho, Peru

This Streak-headed woodcreeper has just found a small insect. This species is quite widespread, from Mexico to northern South America, plus a small strip along the Pacific coast, down to just Northern Peru. Thus, this individual is in the most southernmost part of the distribution area. This bird is well adapted for its food searching habits with long claws, a long, slightly curved, narrow bill that reaches into slits, lichens and mosses and a powerful tail that provides support. It often searches upside down, as in the picture, and then finds insects and arthropods that other birds miss.

Den här streckhuvade trädklättraren har just hittat en liten insekt. Den här arten är ganska vitt spridd, från Mexico till norra Sydamerika, plus en liten remsa längs Stillahavskusten ner till just norra Peru. Den här individen befinner sig alltså i den absolut sydligaste delen av utbredningsområdet. Fågeln är väl anpassad för sitt födosök med långa klor, en lång, svagt böjd, smal näbb som når in i springor, lavar och mossor och en kraftig stjärt som ger stöd. Den söker ofta uppochner, som på bilden, och hittar så insekter och leddjur som andra fåglar missar.