Veniliornis callonotus
Scarlet-backed woodpecker / Rödryggig hackspett

29    2018-11-17    Caraucho, Peru

A male Scarlet-backed woodpecker in the mountain areas of northern Peru. Like many other species that prefer dry areas, it is spread along the Pacific coast from southern Colombia, across Ecuador and down into northern Peru. The male's characteristic trait is the bright red crown, while the female, who is often in its company, has a black crown.

En hanne av rödryggig hackspett i bergsområdena i norra Peru. Liksom flera andra arter som föredrar torra områden är den spridd längs Stillahavskusten från sydligaste Colombia, över Ecuador och ner i norra Peru. Hannens karaktäristika drag är den klarröda hjässan, medan honan, som ofta är i sällskap, har svart hjässa.